قوانین سایت

 1. قبل از هر اقدامی بخش "سوالات متداول" را مطالعه نمایید.
 2. به درخواست خود بیندیشید سپس بخش صحیح را انتخاب نمایید.
 3. به موضوع خود توجه کنید، موضوع اهمیت بسزایی در پاسخ پرسنل ما دارد.
 4. اگر در مورد سرویسی خاصی در میان سرویسهای خود درخواست دارید لطفاً سرویس را انتخاب نمایید زیرا در غیر اینصورت امکان پاسخگویی در مورد آن سرویس نیست.
 5. گزینه پیشفرض منوی اهمیت را در صورتی که مشکل شما ضروری نیست تغییر ندهید.
 6. برای نوشتن درخواست مشکل اصلی خود را درج کنید و حتی در مواردی که از راههای ارتباطی دیگر بیان نموده باشید در تیکت مجدداً به صورت کامل وارد نمایید.
 7. درون یک تیکت فقط برای یک موضوع درخواست دهید در صورتی که چندین درخواست در یک تیکت ارسال شده باشد فقط به یکی از درخواستها طبق موضوع یا انتخاب پرسنل پاسخ داده می شود.
 8. برای یک درخواست بیش از یک تیکت ارسال ننمایید.
 9. تیکت را نیز به هیچ وجه به روز نکتید، زیرا پاسخ تیم پشتیبانی بر اساس نوبت است.
 10. در صورتی که اقدام به ایجاد تیکت کرده اید و مشکل شما بعد ارسال حل شده لطفاً وارد تیکت شده و آن را به حالت بسته تغییر دهید.
 11. در صورت توهین به پرسنل طبق قوانین مربوطه برخورد خواهد شد.
 12. قوانین این بخش امکان دارد در بازه های زمانی مختلف به روز شود لذا حداقل هر یک ماه مجدداً بررسی نمایید.

ابتدا باید در سایت عضو یا وارد شوید.